Skip to content

Universiteit Stellenbosch-studie verbind toegeeflike beoordelings met minder graadherhalings

# ‘n Onlangse studie deur die Universiteit Stellenbosch onthul ‘n aansienlike afname in die aantal leerders wat in 2020 die grade tien en elf moes herhaal. News24 berig dit word toegeskryf aan toegeeflikheid om leerverliese weens die Covid-19-pandemie teen te werk. Die navorsing dui aan ontspanne beoordelings het uitgeloop op hoër slaagsyfers en ‘n aansienlike verlaging in die skoolverlatingskoers. Die toegeeflikheid is ingestel om die uitdagings die hoof te bied waarmee leerders te doen gehad het wat nie gereeld skool kon bywoon tydens die pandemie nie.