Skip to content

Tshwane versoek deelnemers aan uitgebreide openbarewerkeprogram om kontakinligting by te hou

Die Stad Tshwane doen ‘n oproep op alle deelnemers aan die uitgebreide openbarewerkeprogram om seker te maak dat hul kontak- en woonadres-inligting op datum is. In die onlangse keuringsproses het die metro agt-duisend deelnemers vir vanjaar se inname geïdentifiseer. Daar is bepaal dat meer as vier-duisend deelnemers nie bereik kon word nie weens verouderde kontakbesonderhede, veral veranderings aan selfoonnommers.