Skip to content

Sibanye-Stillwater koop tweede onderneming te midde van Suid-Afrikaanse herstrukturering

# Sibanye-Stillwater het ‘n koopooreenkoms van meer as vier-miljard-rand aangegaan om ‘n Amerikaanse metaalherwinner, die Reldan-maatskappyegroep, te verkry. Die verkryging volg op bedryfsherstrukturering in die land. Die uitvoerende hoof, Neal Froneman, beklemtoon Reldan se kundigheid met die herverwerking van verskeie afvalstrome, en beklemtoon sy rol in die herwinning van groen edelmetale. Reldan se internasionale teenwoordigheid in Mexiko en Indië dra by tot die belangrikheid van die ooreenkoms. Froneman posisioneer die verkryging as ‘n deurslaggewende stap in Sibanye se verbintenis om netto-nul te behaal. Die transaksie sal in die eerste kwartaal van 2024 afgehandel word.