Skip to content

Pikitup dwing geen werk-, geen betalingbeginsel af in staking [KLANK]

# Pikitup dwing ‘n geen werk-, geen betalingsbeginsel af in ‘n staking deur kontrakwerkers wat permanente indiensneming eis. Net twee van die twaalf depot’s in Johannesburg werk. Wetstoepassingsagentskappe ontlont spanning by die ander depot’s wat geraak word. Senior bestuur praat met werkers terwyl pogings aangewend word om ad hoc-spanne te kry om te help met vullisverwydering. Die woordvoerder van Pikitup Muzi Mkhwanazi veroordeel die geweldadige betogings en vra ‘n vreedsame oplossing:

ENG MkhwanaziOnNoPay