Skip to content

Nxesi stel lede aan van tweede Nasionale Minimumloonkommissie

# Die minister van Indiensneming en Arbeid, Thulas Nxesi, het die tweede Nasionale Minimumloonkommissie aangestel. Dit sal onder voorsitterskap staan van die ekonoom van Wits, Imraan Valodia, wat Adriaan van der Walt opvolg. Die lede sal vir ‘n tydperk van vyf jaar dien. Die funksies sluit in die hersiening van die nasionale minimumloon, en aanbevelings vir die aanpassing daarvan. Die kommissie is ook verantwoordelik vir die ondersoek na en verslag oor die uitwerking van die minimum-loon op die ekonomie en op kollektiewe bedinging.