Skip to content

NRP aanvaar verslae van Gesamentlike Komitee oor Etiek en Ledebelange

# Die Nasionale Raad van Provinsies het twee verslae van die Gesamentlike Komitee oor Etiek en Ledebelange aanvaar. Die verslae handel oor die nie-openbaarmaking van ledebelange en die hersiening van die Etiese Gedragskode. Elf lede – tien van die Nasionale Vergadering en een van die NRP – het versuim om hul finansiële en ander registreerbare belange teen die spertyd openbaar te maak. Die komitee het tugstappe aanbeveel. Die aanvaarde Etiese Gedragskode stel intussen strenger strawwe vir die oortreding van die gedragskode en risiko-gerigte profielleefstyloudits vir lede voor.