Skip to content

Mynvakbonde dreig met gesamentlike staking by Sibanye-Stillwater

# Mynvakbonde dreig met ‘n reuse staking by Sibanye-Stillwater nadat 213 werkers afgedank is omdat hulle verlede week in Rustenburg deelgeneem het aan ‘n ondergrondse sitstaking. Die rede was ‘n versetoptrede oor ‘n werknemer-aandele-eienaarskapskema. Die mynbouvakbond Amcu en die Nasionale Unie van Mynwerkers eis die onmiddellike herinstelling van die werkers wat afgedank is. Die vakbonde waarsku daar kan ‘n volskaalse staking plaasvind indien daar nie aan hul eise gehoor gegee word nie.