Skip to content

Minister Motshekga stuur 2024 Skoolbeheerliggaam-verkiesing van stapel

# Die minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, sal vandag die 2024 Skoolbeheerliggaam-verkiesing in Pretoria bekendstel. Die verkiesing, wat landwyd vanaf 1 Maart 2024 geskeduleer is, is deurslaggewend vir 1skoolbestuur en is ‘n wettige vereiste. ‘n Skoolbeheerliggaam bestaan uit ouers, onderwysers, nie-onderwyspersoneel, leerders en die skoolhoof, en word elke drie jaar verkies om verteenwoordiging en doeltreffende bestuur in skole regoor die land te verseker.