Skip to content

Maatskaplike Ontwikkeling tevrede met beskerming van migrante- en gerepatrieerde kinders [KLANK]

# Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê verskeie stukke wetgewing, insluitend die Grondwet en die Kinderwet, is goedgekeur om die lewensomstandighede van kinders te verbeter. In 2020 was daar 657 migrante kinders in alternatiewe sorg. Die getal kan nou al by ‘n duisend wees. Die departement se woordvoerder, Lumka Oliphant, sê die totale aantal kinders wat sedert 2005 gerepatrieer is, is 23 van elf lande:

ENG LumkaonChildren