Skip to content

Departement van Minerale Hulpbronne vra meer vroue in mynbousektor

# Die adjunk-direkteur-generaal van die Departement van Minerale Bronne en Energie, Hilda Mhlongo, sê daar is te min vroue in die mynbousektor. Mhlongo het tydens die Enlit Africa 2024-konferensie in Kaapstad gepraat en die behoefte aan bemagtigingstrategieë beklemtoon. Sy het verwys na die vrouebemagtigingstrategie in die energiesektor en pogings om hindernisse aan te spreek en vroue se deelname te bevorder. Mhlongo het die voordele van gender-diversiteit beklemtoon en die belangrikheid daarvan vir innovering, inklusiewe groei en die aanspreek tradisionele geslagsrolle in die energiesektor.