Skip to content

Basiese Onderwysdepartement verwelkom deurvoer van BELA-wysigingswetsontwerp [KLANK]

# Die Departement van Basiese Onderwys verwelkom die Nasionale Vergadering se goedkeuring van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwyswette. Met 223 stemme ten gunste en 78 daarteen, loof minister Angie Motshekga dit as ‘n waterskeidingsoomblik. Sy sê die wysigingswetsontwerp spreek kritieke uitdagings aan en harmoniseer skooltaalbeleid met provinsiale riglyne, terwyl dit die grondwetlike reg tot onderwys behou:

ENG-MotshekgaOnBela