Skip to content

Afrika Tikkun en Microsoft Unite South African Businesses poog om die jeug se indiensneembaarheid te hervorm

Afrika Tikkun en Microsoft Unite South African Businesses span kragte saam om die jeug se indiensneembaarheid aan te pak en die vaardigheidsgaping te verklein. Die organisasies het onlangs ‘n rondetafel-gesprek gehad waar besin is of Suid-Afrika se werkloosheidsuitdagings meer oor werks-beskikbaarheid of ‘n wanverhouding in vraag en aanbod van vaardighede gaan. Die gesprek het ‘n beduidende struikelblok in die land se arbeidsmag-ontwikkelingsomgewing uitgelig. Daar is ‘n oënskynlike gebrek aan samewerking en koördinasie gevind onder belanghebbendes wat verantwoordelik is om die jeug met die nodige vaardighede toe te rus en werksgeleenthede te bevorder.

# Afrika Tikkun and Microsoft Unite South African Businesses are joining forces to address youth employability and close the skills gap. The organisations recently convened a roundtable discussion that examined whether South Africa’s unemployment challenges are more about job availability or a mismatch in skills demand and supply. The dialogue highlighted a significant obstacle in the country’s workforce development environment, highlighting the apparent lack of cooperation and coordination among stakeholders responsible for equipping the youth with the necessary skills and facilitating employment opportunities.