Skip to content

AfriForum Jeug ondersoek skorsing van NWU-student oor LGBTQIA-plus-inhoud [KLANK]

# AfriForum Jeug het begin met ‘n regsondersoek  na die tydelike skorsing van ‘n senior student aan die Universiteit van Noordwes. Shaun Christie het die universiteit se oriënteringsinhoud, veral besprekings oor LGBTQIA-plus, openlik gekritiseer. Hy beweer besprekings oor geslagskwessies word toegelaat, maar nie oor Christenskap nie. Die jeugorganisasie bestempel dit as ‘n skending van vryheid van uitdrukking en studente se reg om uitsprake te maak wat van mekaar verskil. Christie, wat skynbaar weens oneerbiedige optrede geskors is, kan nou moontlik die kampus en klasse belet word:

ENG ChristieOnSuspension