Skip to content

Administrateurs jaag teen tyd vir veranderings voor tweepot-aftree-stelsel intree

# Die Vereniging vir Spaar en Belegging in Suid-Afrika waarsku oor tydbeperkings vir pensioenfonds-administrateurs om veranderings aan te bring voor die instelling van die tweepot-aftree-stelsel. Die senior beleidsadviseur, Adri Messerschmidt, glo daar is min tyd oor vir stelselveranderings en sakeprosesse. Beide die Wysigingswetsontwerp op Pensioenfondse en die een op Inkomstewette, waarvolgens die tweepotstelsel ingestel word, moet gepromulgeer word voor dit kan wet word. Administratiewe struikelblokke sluit in goedkeuring deur die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor en die afhandeling van belastingreëls.